Newyddion Diwydiant

 • 5 Resistance Bands Recommendations

  5 Argymhelliad Bandiau Gwrthiant

  Ni waeth a ydych chi'n defnyddio bandiau gwrthiant neu bwysau, mae hyfforddiant gwrthiant o unrhyw fath yn hynod fuddiol i'ch iechyd corfforol.Yn wir, dyma un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o gadw'ch cyhyrau, esgyrn a chymalau yn gryf ac yn iach.Mae Adran Iechyd yr Unol Daleithiau...
  Darllen mwy
 • Lleddfu Cyhyrau Gyda Mathau o Beli Tylino

  Os ydych chi'n chwilio am ffordd rad i leddfu poen ac ymlacio cyhyrau tynn, yna yn ddiamau dylech roi cynnig ar beli tylino.Maent yn offer adfer ardderchog y gellir eu defnyddio cyn ac ar ôl unrhyw ymarfer corff.Hefyd, diolch i'w dyluniad ysgafn a chryno ...
  Darllen mwy
 • 6 brands also issue yoga mats — luxurious yoga mats

  Mae 6 brand hefyd yn cyhoeddi matiau ioga - matiau ioga moethus

  Yn union fel eich esgidiau rhedeg ac offer ffitrwydd eraill, dylid newid eich mat ioga yn rheolaidd hefyd.Mae hyn, wrth gwrs, yn dibynnu ar draul y mat ei hun.Tra bod rhai iogis ar y mat gymaint â thair gwaith y dydd, efallai bod eraill yn gwneud ymarfer corff yn llai aml....
  Darllen mwy
 • The Art of Choosing a Yoga Mat – Newly Designed Yoga Mats for 2022

  Y Gelfyddyd o Ddewis Mat Ioga - Matiau Ioga Newydd eu Cynllun ar gyfer 2022

  Isod, modelau, iogis, ac athletwyr ar yr ychwanegiadau mat yoga gorau i'ch trefn arferol - mewn unrhyw ffurf: Yr Arbenigwr Hoff PU + mat ioga rwber Mae'r mat hwn ychydig yn ddrud, ond mae ganddo un o'r gafaelion gorau - hyd yn oed yn y mwyaf sefyllfaoedd heriol, ni fydd eich traed na'ch dwylo'n symud os...
  Darllen mwy
 • 3 Coolest Yoga Mats that Make You Want To Practice Every Day

  3 Matiau Ioga Cŵl sy'n Gwneud Chi Eisiau Ymarfer Bob Dydd

  Er efallai nad yw bob amser yn angenrheidiol i ioga mat i'r stiwdio, yn sicr nid yw byth yn brifo (ac yn aml iawn, yn arbed ychydig o bychod).Hefyd, does dim amheuaeth y bydd ychwanegu ychydig o gyffro i'ch trefn ymarfer corff - trwy ddillad ymarfer corff newydd ciwt neu'ch iog arbennig eich hun ...
  Darllen mwy
 • 5 Yoga Moves to Relieve Your Back Pain

  5 Ioga yn Symud i Leddfu'ch Poen Cefn

  Mae astudiaethau wedi dangos bod pobl sy'n ymarfer yoga yn rheolaidd yn profi llai o boen a gwell hyblygrwydd a symudiad.Rhowch gynnig ar y dilyniant byr hwn o ystumiau ioga y tro nesaf y bydd rhan isaf eich cefn yn galw am eich sylw neu, yn well eto, fel mesur ataliol i gadw'r ...
  Darllen mwy
 • The Best Exercise Ball in 2021

  Y Ddawns Ymarfer Corff Orau yn 2021

  P'un a ydych chi'n ei alw'n bêl sefydlogrwydd, pêl Swisaidd, pêl ioga, neu bêl geni, dylai pêl ymarfer corff o ansawdd gynnal pwysau eich corff symudol, cadw aer, a datchwyddo'n araf os caiff ei thyllu.Ar ôl treulio 30 awr yn gwneud ymchwil, ynghyd â bron i ddwy awr chwyddo...
  Darllen mwy
 • BEST BALANCE PADS

  PADS BALANS GORAU

  PADS BALANS GORAU Gall padiau cydbwysedd edrych fel offer ymarfer corff syml, ond gallwch gael llawer o fanteision ymarfer corff o ddefnyddio un, a byddant yn eich helpu i weithio i fyny chwysu.Mae pad cydbwysedd yn ddarn sgwâr neu hirsgwar o ewyn tua dwy i dair modfedd o drwch.Y maint cyfartalog ar gyfer ...
  Darllen mwy
 • Best Home Workout Programs Top At-Home Fitness Plans

  Y Rhaglenni Ymarfer Corff Gorau yn y Cartref Cynlluniau Ffitrwydd Gartref Gorau

  Mae ymarfer corff yn ffordd effeithiol o gynnal iechyd da a ffitrwydd corfforol o safon.Serch hynny, mae rhai pobl yn aml yn cael eu rhwystro gan y myth mai dim ond yn yr awyr agored y gellir gwneud ymarferion.I'r gwrthwyneb, gellir cyflawni sawl ymarfer corff yn hawdd gartref heb fod angen unrhyw beth arbennig ...
  Darllen mwy
 • Raw Material Prices Rise, Seize The Last Discount!

  Prisiau Deunydd Crai yn Codi, Atafaelu'r Gostyngiad Diwethaf!

  Mae'r cynnydd diweddar mewn deunyddiau ewynnog yn cael effaith fawr ar gynhyrchion ioga.Mae'n fwy cost-effeithiol gosod archeb cyn canol mis Hydref.Bydd cyflenwyr sy'n cynhyrchu matiau yoga tpe hefyd yn cynyddu eu prisiau.Dyma ychydig o fatiau yoga a argymhellir.Mat Yoga TPE a d...
  Darllen mwy
 • Products Review : Which one is the most popular yoga mat?

  Adolygiad Cynnyrch : Pa un yw'r mat ioga mwyaf poblogaidd?

  P'un a ydych chi eisiau mat hynod glustog, mat ysgafn sy'n hawdd ei dorri o'i gwmpas, neu ddim ond mat syml na fydd yn llithro dros y llawr, mae gennym ddewis i chi.Mae mat ioga yn elfen allweddol o gampfa gartref.Hyd yn oed os nad ioga yw eich cyflymder, mae mat yn dal i fod yn offeryn defnyddiol ar gyfer ...
  Darllen mwy
 • Yoga Wheel Mania: Is The Trendy Prop Really Worth It

  Ioga Olwyn Mania: A yw'r Prop Trendy Yn Wir Gwerth Ei

  Mae'r olwyn ioga yn cael ei marchnata i gynnig lleddfu poen cefn ar unwaith, gwella ystum, dod ag amlbwrpasedd i'r drefn ymestyn, a helpu i adeiladu cryfder craidd.Mae'r olwyn ioga yn brop ioga siâp crwn sydd wedi'i gynllunio i ryddhau tensiwn, ymestyn meinwe cyhyrau, ac agor y blaen ...
  Darllen mwy
12Nesaf >>> Tudalen 1/2

Anfonwch eich neges atom: